P44 Ultrasonic Sensors

SKU DESCRIPTION Min. Sensing Range mm Max. Sensing Range mm Min. Sensing Range in Max. Sensing Range in Old PIL Product Number PRICE    
515533 P44 Ultrasonic Sensor M30 / 0-10 V + 4-20 mA + 2 x PNP NO/NC / Connector M12 350 3500 13.8 137.8 P44-T4V-AD-1CD1-130E $455.00
515567 P44 Ultrasonic Sensor M30 / 0-10 V + 4-20 mA + 2 x PNP NO/NC / Connector M12 250 2000 9.8 78.7 P44-T4V-AD-1CD1-180E $455.00
515554 P44 Ultrasonic Sensor M30 / 0-10 V + 4-20 mA + 2 x PNP NO/NC / Connector M12 80 1600 3.1 63 P44-T4V-AD-1CD1-220E $455.00
515543 P44 Ultrasonic Sensor M30 / 0-10 V + 4-20 mA + 2 x NPN NO/NC / Connector M12 350 3500 13.8 137.8 P44-T4V-AD-1CD2-130E $455.00
515562 P44 Ultrasonic Sensor M30 / 0-10 V + 4-20 mA + 2 x NPN NO/NC / Connector M12 250 2000 9.8 78.7 P44-T4V-AD-1CD2-180E $486.00
515555 P44 Ultrasonic Sensor M30 / 0-10 V + 4-20 mA + 2 x NPN NO/NC / Connector M12 80 1600 3.1 63 P44-T4V-AD-1CD2-220E $486.00
515586 P44 Ultrasonic Sensor M30 / 0-10 V + 4-20 mA + 2 x NPN NO/NC / Connector M12 60 350 2.4 13.8 P44-T4V-AD-1CD2-300E $486.00
513853 P44 Ultrasonic Sensor M30 / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 350 3500 13.8 137.8 P44-T4V-2D-001-130E $426.00
512296 P44 Ultrasonic Sensor M30 / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 250 2000 9.8 78.7 P44-T4V-2D-001-180E $426.00